Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre pracovisko Archív Komárno zorganizovalo 2. ročník súťažného kvízu pod názvom Remeslá a živnosti v dejinách Komárna, ktorý sa uskutočnil 4. 10. 2016 v priestoroch Štátneho archívu v Nitre, pracovisko Archív Komárno, Hradná 2 v Komárne.

Do kvízu sa zapojilo sedem trojčlenných tímov vytvorených zo žiakov základných a stredných škôl okresu Komárno. Štyri tímy súťažili v jazyku slovenskom a tri v jazyku maďarskom. Podmienkou účasti na kvíze bola prítomnosť súťažiach na odbornom sympóziu Remeslá a živnosti v dejinách miest, ktoré sa uskutočnilo 28. a 29. septembra 2016 v Podunajskom múzeu v Komárne.

 

Výsledky:

Značky:

Detaily podujatia

28. septembra 2016 0:00
29. septembra 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");