Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pokračovanie kurzu tvorby plagátov – Ako na to II., ktorý sa uskutočnil 29.10.2015  v školiacej multimediálnej miestnosti č. 103 Domu Matice slovenskej v Komárne. Kurz sa konal pod vedením PhDr. Petra Murára, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Hlavným zámerom prvého stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 14. júla 2015, bolo oboznámenie sa s bezplatnou verziou grafického programu Photoshop CS2. Počas druhého školenia sa účastníci naučili ďalšie postupy a techniky pri vytváraní propagačných materiálov.

Značky:

Detaily podujatia

29. októbra 2015 0:00
29. októbra 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");