Táto udalosť je už neaktuálna

ROS v Komárne organizovalo praktický kurz grafickej tvorby Ako na to v rámci metodickej pomoci kultúrnym inštitúciám, organizáciám a iným záujemcom z okresu Komárno. Kurz v rozsahu 35 hodín bol určený pre tvorcov plagátov, pozvánok, letákov a inej grafiky určenej pre tlač a webové stránky. Jeho cieľom bol rast kvality a znižovanie nákladov na vytváranie tlačovín a materiálov pre internetové médiá vydávané kultúrnymi inštitúciami okresu Komárno. Účastníci sa naučili zhotovovať grafické výstupy v bezplatnej verzii grafického programu Photoshop CS2.

Termíny stretnutí: 18. 2., 17. 3., 21. 4., 26. 5., 16. 6. 2016, 8.00 – 15.00 hod.

Lektor: PhDr. Peter Murár, PhD.

Miesto konania: Stredná priemyselná škola, Petőfiho 2, Komárno

Kurz bol ukončený osvedčením o jeho absolvovaní.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Fotogaléria

Témy kurzu

Značky:

Detaily podujatia

18. februára 2016 0:00
16. júna 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");