Platnosť podujatia uplynula

Stretnutie klubu milovníkov kultúry, umenia, literatúry, cestovania…

Prednášajúci: Ladislav Vallach

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Podrobnosti

23. januára 2020 17:30
23. januára 2020 21:00