Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizovalo pre kultúrne inštitúcie a osvetové strediská Nitrianskeho kraja štyri na seba nadväzujúce on-line webináre a dvojdňový workshop v rámci projektu Kultúra v sieti, ktoré sa uskutočnili v mesiacoch september – október 2018.

Hlavnými témami projektu boli najpopulárnejšie sociálne siete a možnosti ich využitia v práci kultúrnych inštitúcií. Tvorba obsahu a komunikácia na webových stránkach, sociálnych sieťach, možnosti reklamy a propagácie na facebooku, instagrame a iných médiách.

Zámerom realizácie projektu bolo nastavenie správnej komunikácie, popularizácia kultúry a činnosti kultúrnej inštitúcie s využitím sociálnych sietí pod vedením odborníka.

Lektorom webinárov a workshopu bol PhDr. Branislav Frk, PhD., manažér vzdelávacích projektov, andragóg, learning designer, odborník na nové médiá a technológie vo vzdelávaní.

Účastníci získali na záverečnom stretnutí z rúk lektora Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Značky:

Detaily podujatia

1. septembra 2018 0:00
30. októbra 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");