Platnosť podujatia uplynula

KU-FÓR je detský recitačný kolektív na ZŠ J. A Komenského v Komárne, ktorý vznikol pred dvoma rokmi a pracuje ako záujmový krúžok pre deti, ktoré rozvíjajú svoju tvorivosť a fantáziu vo svete divadla. V roku 2019 sa zúčastnili celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Inscenácia „Tí čo sa ukrývajú, prežívajú zvláštne veci…“ je výpoveďou o ukrývaní svojich myšlienok a pocitov pred spoločnosťou a často aj pred samým sebou.

Značky:

Podrobnosti

31. mája 2020 0:00
31. mája 2020 0:00