Platnosť podujatia uplynula

Krúžok filmovej tvorby 27.5.2014 v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Komárne nakrúcal prvé klapky filmu do SÚŤAŽE KRÁTKYCH ŠTUDENTSKÝCH FILMOV.

Súťaž  je súčasťou každoročného filmového festivalu o ľudských právach This human world, ktorý bude prebiehať počas prvého decembrového týždňa 2014 v najznámejších viedenských kinách.
Tohtoročnou témou súťaže je integrácia: osôb žijúcich s postihnutím, sociálne marginalizovaných osôb na okraji spoločnosti; migrantov a pod. Cieľom je šíriť osvetu, porozumenie a ľudské práva medzi mladými ľuďmi.

Značky:

Podrobnosti

27. mája 2014 0:00
27. mája 2014 0:00