Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne a s finančnou podporou Mesta Komárno pripravili spoločný projekt pod názvom „Kreatívne bez bariér“. Cieľom projektu bolo pomocou umeleckých tvorivých dielní spojiť verejnosť s obyvateľmi zariadenia. Zároveň sme podporili myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi verejnosť s využitím prvkov arteterapie (liečba umením)  a spoločných aktivít.

Slávnostné vyhodnotenie projektu Kreatívne bez bariér sa konalo 12.11.2015 o 17.00, na Jókaiho ul. č. 2 v priestoroch bývalého Šeko shopu – predajňa bielej techniky. Výrobky a dielka, ktoré vznikali od augusta do novembra si môžete vo výkladoch pozrieť do 15.12.2015.

 

Pozrite si reportáž z ukončenia projektu Kreatívne bez bariér v slovenskom či maďarskom jazyku.

 

Ďakujeme za podporu:

Mesto Komárno

Šeko shop a rodina Šebenová

Zoltán Kollár

 

Reportáž Mestskej televízie v Komárne k projektu Kreatívne bez bariér v slovenskej jazyku aj v maďarskom jazyku.

Fotogalérie:

25. august 2015 – Maľba na hodváb

17. september 2015 – Výroba keramiky

23. september 2015 – Makrame

7. október 2015 – Vypaľovanie do dreva

21. október 2015 – Servítková technika

4. novebner 2015 – Výroba šperkov a bižutérie zo živice

12. november 2015 – Slávnostné vyhodnotenie

Detaily podujatia

25. augusta 2015 0:00
4. novembra 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");