Táto udalosť je už neaktuálna

Kreatívne bez bariér VIII.

Kreatívne bez bariér je skvelý projekt, v ktorom už ôsmi rok trvá spolupráca medzi Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne, Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne a dobrovoľníčkami. Realizujeme ho vďaka finančnej podpore Mesta Komárno. V našom projekte poskytujeme spoločný priestor na sebarealizáciu klientom združenia a verejnosti prostredníctvom  kolektívneho tvorenia formou tvorivých dielní. Podporujeme tak myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi verejnosť.

Aj na rok  2022 sme pripravili zaujímavé tvorivé dielne, na ktorých sa budeme venovať rôznym témam. Kreatívne aktivity budú prebiehať v priestoroch Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. V novembri pripravíme pre verejnosť z celého projektu výstavu.

 

06/2022 – Závesný držiak na kvetináč (makramé)

07/2022 – Maľovanie na kameň

08/2022 – Fotografia nás baví – Krajinárska fotografia (Martovce)

09/2022 – Vyrobme si rám na fotografiu

10/2022 – Predvianočné tvorivé dielne

11.11.2022 – Výstava

S finančným prispením Mesta Komárno

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

20. decembra 2022 23:30
31. decembra 2022 7:42
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");