Táto udalosť je už neaktuálna

Kreatívne bez bariér VII.

Kreatívne bez bariér je výnimočný projekt, v ktorom už sedem rokov trvá spolupráca medzi Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne, Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne a dobrovoľníčkami. Realizujeme ho vďaka finančnej podpore Mesta Komárno. V spoločnom projekte poskytujeme priestor na sebarealizáciu klientom združenia a verejnosti a spoločné tvorenie formou tvorivých dielní. Podporujeme ním myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi verejnosť.

Aj v roku 2021 usporiadame viac tvorivých dielní, na ktorých sa budeme venovať rôznym témam. Všetky kreatívne aktivity budú prebiehať v priestoroch Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. V novembri pripravíme pre verejnosť z celého projektu výstavu.

 

Program dielní KBB VII.

06/2021 – Makramé trochu inak

07/2021 – Maľovanie zo srdca

08/2021 – Fotografia nás baví

09/2021 – Kreatívne tvorenie zo starých fotografií – koláž

10/2021 – Predvianočné tvorivé dielne (falošný patchwork)

11/2021 – Výstava

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

19. decembra 2021 17:00
31. decembra 2021 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");