Táto udalosť je už neaktuálna

Už 6 rokov trvá spolupráca medzi Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne, Združením na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím a dobrovoľníčkami. V spoločnom projekte Kreatívne bez bariér VI. poskytujeme priestor na sebarealizáciu klientom združenia a verejnosti, na spoločné tvorenie formou tvorivých dielní. Týmto projektom podporujeme myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi verejnosť.

 

Naším zámerom je v druhom polroku 2020 usporiadať viac tvorivých dielní, na ktorých sa budeme venovať rôznym témam. Tvorivé dielne budú prebiehať v priestoroch Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. V novembri pripravíme pre verejnosť z celého projektu spoločnú výstavu.

 

Program dielní KBB VI.

23.06.2020 – Obľúbená fotografia

07.07.2020 – Pedig

11.08.2020 – Makrame

22.03.2020 – Batika

20.10.2020 – Predvianočné tvorivé dielne

11/2020 – Výstava

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

4. decembra 2020 9:00
31. decembra 2020 8:42
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");