Platnosť podujatia uplynula

Kreatívne bez bariér V.

Piaty rok môže Regionálne osvetové stredisko vďaka finančnej podpore Mesta Komárno pokračovať v projekte Kreatívne bez bariér V. Spolupracujeme na ňom so Združením na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím a dobrovoľníčkami. Poskytujeme tu priestor na sebarealizáciu klientom združenia a verejnosti, na spoločné tvorenie formou tvorivých dielní. Týmto projektom chceme podporiť myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi verejnosť.

Naším zámerom je v období od marca do októbra 2019 usporiadať viac tvorivých dielní, na ktorých sa budeme venovať rôznym témam. Tvorivé dielne budú prebiehať v priestoroch Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. V novembri pripravíme pre verejnosť v Dome Matice slovenskej v Komárne z celého projektu spoločnú výstavu.

Program dielni KBB V.

12. 03. 2019 – Spoločne korálkujeme

30. 05. 2019 – Naša priateľka kamera

02. 07.2 019 – Živicové šperky

10. 09. 2019 – Jesenná fotografia

22. 10. 2019 – Predvianočné tvorivé dielne Zemiakový škrob a Vianoce

11/2019 – Výstava

Podrobnosti

1. januára 2019 0:00
31. decembra 2019 0:00