Platnosť podujatia uplynula

Kreatívne bez bariér IX.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v roku 2023 pokračuje v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne. Pre mladých klientov združenia, ktorí majú vzťah ku kreativite a tvorivému sebavyjadreniu, pripraví priestor na sebarealizáciu. Umelecké tvorenie formou tábora zorganizujeme od 21. do 25. augusta 2023 v Kultúrnom parku Szent Imre Liget v Martovciach.

Spoločnými aktivitami pomocou tvorivých dielní, využívania výtvarných, hudobných a pohybových techník (Makramé, Krajinárska fotografia, Maľba na sklo, Dekorácia zo studeného porcelánu, Batika na textil) chceme spojiť verejnosť s klientmi Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Dôležitou súčasťou plnohodnotného trávenia ich voľného času sú vhodné pohybové aktivity, ktoré zrealizujeme v spolupráci s lektormi klubu Capoeira Komárno.
Projekt Kreatívne bez bariér má za sebou už 8 ročníkov a zo skúseností vieme, že podujatie prináša do života marginalizovaných obyvateľov nové možnosti inklúzie i kreativity

Podujatie finančne podporilo

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Podrobnosti

21. augusta 2023 8:00
25. augusta 2023 23:30