Táto udalosť je už neaktuálna

Štvrtý rok môže Regionálne osvetové stredisko vďaka finančnej podpore Mesta Komárno pokračovať v projekte Kreatívne bez bariér IV. Spolupracujeme na ňom so Združením na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím a dobrovoľníčkami. Poskytujeme tu priestor na sebarealizáciu klientom združenia a verejnosti, na spoločné tvorenie formou tvorivých dielní. Týmto projektom chceme podporiť myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi verejnosť.

Naším zámerom bolo v období od februára do októbra 2018 usporiadať 6 tvorivých dielní, na ktorých sme sa venovali rôznym témam. Tvorivé dielne sa konali v priestoroch Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. V novembri sme pripravili v Dome Matice slovenskej v Komárne z celého projektu spoločnú výstavu, ktorá bola prístupná verejnosti.

 

Tvorivé dielne vždy o 9:00 v ZPMP na Ul. priateľstva 2 v Komárne

12. 2. 2018 – Vypaľovanie do dreva

10. 4. 2018 – Textilné farbenie

13. 6. 2018 – Naša priateľka kamera

27. 8. 2018 – Batika na textil

11. 9. 2018 – Jesenná fotografia

9. 10. 2018 – Predvianočná TD

9. 11. 2018 – Výstava – DMS v Komárne

 

S finančným prispením mesta Komárno

Značky:

Detaily podujatia

12. februára 2018 0:00
9. novembra 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");