Táto udalosť je už neaktuálna

Už tretí rok môže Regionálne osvetové stredisko vďaka finančnej podpore mesta Komárno pokračovať na projekte Kreatívne bez bariér III. Spolupracujeme na ňom so Združením na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím a dobrovoľníčkami. Poskytujeme tu priestor na sebarealizáciu klientom združenia a verejnosti na spoločné tvorenie formou tvorivých dielní. Týmto projektom chceme podporiť myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi verejnosť

Našim zámerom je v období od januára do októbra 2017 usporiadať raz mesačne (10x) tvorivé dielne, na ktorých sa budeme venovať rôznym tvorivým témam. Tvorivé dielne sa budú konať v priestoroch Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. V novembri pripravíme v Dome Matice slovenskej v Komárne z celého projektu spoločnú výstavu, ktorá bude prístupná verejnosti.

 

24.1.2017            –             Pletenie z papiera

14.2.2017            –             Papierové tvorenie

6. 3. 2017            –             Veľkonočná tvorivá dielňa

3.4.2017              –             Fotografická tvorivá dielňa

9.5.2017              –             Hlina a jej spracovanie

20.6.2017            –             Hlina a jej glazovanie

11.7.2017            –             Plstenie

22.8.2017            –             Letná fotografia

12.9.2017            –             Jesenná fotografia

3.10.2017            –             Predvianočné tvorivé dielne

11/2017               –             Výstava v Dome Matice slovenskej v Komárne

Detaily podujatia

1. januára 2017 0:00
31. decembra 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");