Platnosť podujatia uplynula

Už tretí rok môže Regionálne osvetové stredisko vďaka finančnej podpore mesta Komárno pokračovať na projekte Kreatívne bez bariér III. Spolupracujeme na ňom so Združením na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím a dobrovoľníčkami. Poskytujeme tu priestor na sebarealizáciu klientom združenia a verejnosti na spoločné tvorenie formou tvorivých dielní. Týmto projektom chceme podporiť myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi verejnosť

Našim zámerom je v období od januára do októbra 2017 usporiadať raz mesačne (10x) tvorivé dielne, na ktorých sa budeme venovať rôznym tvorivým témam. Tvorivé dielne sa budú konať v priestoroch Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. V novembri pripravíme v Dome Matice slovenskej v Komárne z celého projektu spoločnú výstavu, ktorá bude prístupná verejnosti.

 

24.1.2017            –             Pletenie z papiera

14.2.2017            –             Papierové tvorenie

6. 3. 2017            –             Veľkonočná tvorivá dielňa

3.4.2017              –             Fotografická tvorivá dielňa

9.5.2017              –             Hlina a jej spracovanie

20.6.2017            –             Hlina a jej glazovanie

11.7.2017            –             Plstenie

22.8.2017            –             Letná fotografia

12.9.2017            –             Jesenná fotografia

3.10.2017            –             Predvianočné tvorivé dielne

11/2017               –             Výstava v Dome Matice slovenskej v Komárne

Podrobnosti

1. januára 2017 0:00
31. decembra 2017 0:00