Platnosť podujatia uplynula

Krajská súťažná prehliadka Hviezdoslavov Kubín

Na Krajskej súťažnej prehliadke v prednese IV. Kategória PRÓZA – Hviezdoslavov Kubín 18. 9. 2020 v Tekovskom múzeu v Leviciach Zoltán Jóba získal 2. miesto s návrhom na postup.

Tešíme sa a srdečne blahoželáme!

IV. Kategória PRÓZA – Hviezdoslavov Kubín - Zoltán Jóba - 2. miesto.

Mgr. Dominika Vargová
metodik pre hovorené slovo a dramatickú tvorbu

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031
E-mail: dominika.ondicova@ros-komarno.sk
ondicova.osveta@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

3. októbra 2020 13:47
27. októbra 2020 13:47