Táto udalosť je už neaktuálna

Krajská súťaž Tanečný kolotoč 2019 – výsledky

V priestoroch Mestskej športovej haly v Nitre sa 4. apríla 2019 uskutočnila krajská postupová súťaž neprofesinálnych tanečníkov Tanečný kolotoč. Okres Komárno na súťaži reprezentovalo 10 súťažných choregrafií. Okres Komárno získalo 9 ocenení a 5 z nich postúpilo na celoštátnu súťaž Deň tanca 2019, ktorá sa bude konať 14. mája 2019 v Žiari nad Hronom.

Výsledky:

Deti I./Scénické a show choreografie – veľké choreografie
1. miesto s postupom / Sýkorky – Lízanka

 

Juniori/Open choreografie – malé choreografie

2. miesto s postupom / TAS Avant – My heart

3. miesto / TAS Avant – Dynasty

 

Juniori/Open choreografie – veľké choreografie

3. miesto / TAS Avant – Survivor

Juniori/Tance iných národov – veľké choreografie

1. miesto / Waterlily Dance Group – Divoký západ

Mládež/Mažoretky a cheer dance – veľké choreografie

2. miesto / Crystal – I Will Survive

Mládež/Scénické a show choreografie – malé choreografie

1. miesto s postupom / TAS Avant – Kakushka

Mládež/Open choreografie – malé choreografie

1. miesto s postupom / TAS Avant – All I Want

Dospelí/Disco choreografie – veľké choreografie

1. miesto s postupom / Fürge lábak – Senior disko

4. ročník COM-DANCE – okresná súťaž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Komárne a vďaka finančnej podpore Mesta Komárno pripravilo okresnú súťaž moderného a módneho tanca COM-DANCE, ktorá sa konala 6. marca 2019 v priestoroch Mestského kultprneho strediska v Komárne, Hradná 1, Komárno.

COM-DANCE je okresnou súťažou moderného a módneho tanca pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí. Amatérskym tanečníkom pôsobiacim v okrese Komárno poskytuje príležitosť a priestor na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne. Cieľom podujatia je nielen podporiť, prehlbovať a rozvíjať talenty, ale aj vyhľadávať, odkrývať a napomáhať ich odbornému rastu.

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola súťažného festivalu moderného a módneho tanca Tanečný kolotoč, ktorý sa bude konať 1. apríla 2019 a jeho organizátorom je Krajské osvetové stredisko v Nitre.

Výsledková listina

4. ročník COM-DANCE – Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vyhlasuje 4. ročník okresnej súťaže moderného a módneho tanca COM-DANCE.

Cieľom súťaže je motivovať školy, tanečné kluby, krúžky, súbory, skupiny, kolektívy a sólistov k tvorivej práci ako zmysluplnému prostriedku voľnočasových aktivít detí a mládeže, motivovať choreografov k tvorivej a kolektívnej práci. Súťažná prehliadka choreografií umožní jedinečnú konfrontáciu tvorivých prístupov jednotlivých kolektívov a choreografov, metodicky usmerní a pomôže vedúcim a súťažiacim formou rozborového seminára. Súťaž je určená pre všetky kluby, skupiny, krúžky, kolektívy a sólistov moderného a módneho tanca okresu Komárno, ktorí nie sú členmi v žiadnej z tanečných organizácií ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, AmaS a pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí.

Tanečná súťaž sa bude konať 6. marca 2019 v Mestskom kultúrnom stredisku, Hradná 1, Komárno. Prezentácia a priestorové skúšky súťažiacich sú plánované od 8.00 hod., presný časový harmonogram však bude upravený podľa počtu prihlásených choreografií a v dostatočnom časovom predstihu zaslaný súťažiacim.

Prihlášku je potrebné spolu s hudbou zaslať do 8. februára 2019 na e-mail: chytilova.osveta@gmail.com, alebo osobne doručiť na adresu: Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, 945 01 Komárno.

Víťazi jednotlivých kategórií postúpia do krajského kola súťažného festivalu moderného a módneho tanca Tanečný kolotoč, ktorý sa bude konať 01. 04. 2019 a jeho organizátorom je Krajské osvetové stredisko v Nitre.

Okresná súťaž bude voľne prístupná verejnosti bez vyberania vstupného.

Značky:

Detaily podujatia

4. apríla 2019 0:00
4. apríla 2019 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");