Táto udalosť je už neaktuálna

Krajská súťaž Hviezdoslavov Kubín pozná svojich víťazov

Krajské kolo 68. ročníka celoštátnej postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2022 sa konalo 3. mája 2022 v novozámockom Dome kultúry.

Odborná porota pracovala v zložení: Mgr. Ingrid Zachorecová, Mgr. Zuzana Varhaníková, Mgr. art. Marek Lupták, Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD., Mgr. Anna Kijaček-Rošková, Veronika Meszárošová, Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. art. Branislav Matuščin, PhDr. PaedDr. Mgr. art. Renáta Ryníková, PhD.

Ocenenia za okres Komárno na tomto významnom podujatí získali:

1. kategória poézia

3. miesto: Rebeka Markovičová (ZŠ Rozmarínová 1, Komárno)

2. kategória poézia

2. miesto: Dézi Senkuličová (Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Komárno) – návrh poroty na postup do celoštátneho kola

3. kategória próza

3. miesto: Liana Jarinová (ZŠ Námestie Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo)

3. miesto: Lucia Obuchová (ZŠ Jána Amosa Komenského, Komárno)

 

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

Mgr. Terézia Himpánová
koordinátor a metodik pre menšinovú kultúru
projekty, štatistika

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
terezia.himpanova@ros-komarno.sk
himpanova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

30. mája 2022 11:06
31. mája 2022 11:06
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");