Prebiehajúce podujatie

Krajská postupová súťaž Kontakt 2024

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom uskutoční      8. júna 2024 krajské kolo 24. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby Kontakt 2024 v priestoroch klubu RÉV, Pevnostný rad 142 v Komárne. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Cieľom súťaže Kontakt 2024 je prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti talentovaných hudobníkov pôsobiacich v rôznych hudobných žánroch populárnej hudby na Slovensku. Súťažiaci môžu v živom podaní vystúpiť len s pôvodnou autorskou piesňovou tvorbou v slovenskom jazyku alebo inštrumentálnou tvorbou. Do súťaže sa môžu prihlásiť amatérski hudobníci a hudobné zoskupenia, ktoré pôsobia v Nitrianskom samosprávnom kraji. Hlavným cieľom je vytvoriť priestor na koncertovanie pred odborníkmi a verejnosťou a pomôcť etablovať sa do širšej kultúrnej obce populárnej hudby.

Termín uzávierky prihlasovania 20. máj 2024.

Finančne podporil

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

20. mája 2024 14:38
16. júna 2024 14:38
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");