Gratulujeme k skvelému výkonu!

(Celoštátna súťaž)

Na celoštátnej súťaži a prehliadke malých dychových hudieb 2019,  ktorá sa konala 22. – 23. júna 2019 v obci Lednické Rovne získal dychový orchester ZUŠ J. Rosinského z Nitry strieborné pásmo. Porota udelila speváčke dychového orchestra Dominike Bezákovej – Cenu za pozoruhodný spevácky výkon -a vedúcemu dychového súboru Lukášovi Považanovi – Zvláštne ocenenie za prácu s mládežou v oblasti dychovej hudby.

Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Dychová hudba opäť zavítala do Komárna.

(Krajská súťaž)

V Nitrianskom kraji v poslednej dobe pokračuje snaha o udržanie a rozvoj pôvodných i novovznikajúcich dychových hudieb, čo je veľmi pozitívny trend. Po viditeľnom úpadku dychových hudieb po roku 1989 sa aktívne zoskupenia snažia prostredníctvom základných umeleckých škôl vychovávať svoj dorast, a tým udržiavať svoje tradície aj dnes.

Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb napomáha zvyšovať úroveň v oblasti dychovej hudby, kde zásluha Regionálneho osvetového strediska v Komárne je príkladná pre celé Slovensko. Podľa poznatkov z minulých rokov verím, že ich úsilie bude úspešne pokračovať pri organizovaní súťažných prehliadok a ďalších akcií v oblasti dychovej hudby aj v budúcich rokoch. (Ján Jamriška – emeritný predseda ZDHS)

Dychová hudba vždy sprevádzala tie najvýznamnejšie udalosti nášho spoločenského života. Tóny dychových nástrojov sa 28. apríla 2019 v rámci Komárňanských dní rozozvučali v priestoroch amfiteátra Dôstojníckeho pavilónu, kde Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo Krajskú postupovú súťaž a prehliadku malých dychových hudieb. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia, ktorý súťaž podporil z verejných zdrojov.

Z Nitrianskeho kraja sa do súťaže prihlásili tri dychové hudby – Veselá kapela z Komárna, dychový orchester ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre a dychový orchester SZUŠ Heleny Madariovej z Nitry. Ako hostí sme privítali malú dychovú hudbu Kesanku z Bánova a skupinu mažoretiek Crystal zo Zemianskej Olče.

Kapely zahrali skladby rozmanitého žánru, upravené pre dychový orchester. Veľmi pozitívnym javom bola vysoká účasť mladších hráčov, ktorí veľmi príjemne oživili celé podujatie.

Umenie nadšených hudobníkov hodnotila odborná porota v zložení, predseda poroty – Ján Jamriška (hudobný skladateľ a emeritný predseda predstavenstva ZHDS) a členovia – František Petr (riaditeľ ZUŠ v Komárne) a Marta Komarová  (pedagogička a speváčka), ktorá udelila nasledovné ocenenia:

 

Zlaté pásmo s postupom na celoštátnu súťaž – Dychový orchester ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

Strieborné pásmo – Veselá kapela z Komárna

Bronzové pásmo – Dychový orchester SZUŠ Heleny Madariovej z Nitry

 

Oceneným srdečne gratulujeme a postupujúcej malej dychovej hudbe prajeme do celoštátnej súťaže, ktorá sa bude konať 22. – 23. júna 2019 v Lednických Rovniach, veľa šťastia!

Fotogaléria

Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 28. apríla 2019 o 14.00 hod. 25. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky malých dychových hudieb v priestoroch amfiteátra Dôstojníckeho pavilónu v Komárne. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby.

Uzávierka prihlášok je do 5. apríla 2019.

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto súťaže zúčastniť, prikladáme propozície s potrebnými informáciami.

Do krajského kola súťaže je potrebné sa prihlásiť vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/lednicke-rovne/, v časti „Chcem sa prihlásiť“.

Víťazi krajských kôl postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 22. – 23. 6. 2019 v Lednickom Rovnom.

 

Z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia

Značky:
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");