Táto udalosť je už neaktuálna

Komárno hostilo priateľov dychovej hudby

Mesto Komárno s bohatou históriou, pozoruhodnými tradíciami, žije pestrým kultúrnym životom.

V rámci Komárňanských dní – najväčšieho festivalu v regióne – pripravilo Regionálne osvetové stredisko v Komárne, v spolupráci s Mestom Komárno a Fondom na podporu umenia v Bratislave, Krajskú postupovú súťaž a prehliadku malých dychových hudieb Nitrianskeho kraja.

Hlavnému organizátorovi – ROS v Komárne, veľmi záležalo na obnovení prezentácie dychových hudieb v našom meste. Veď prehliadka tohto druhu mala u nás pred časom svoje pevné miesto medzi kultúrnymi podujatiami a „naši chlapci“ z Veselej Kapely desiatky rokov tiež.

Cieľom krajskej súťaže a prehliadky bolo prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých dychových hudieb a zároveň odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti.

V úvode sa ako hosť predstavil Veľký dychový orchester Bánovčanka z Bánova.

Odborná porota, ktorej predsedom bol hudobný skladateľ  a emeritný predseda predstavenstva ZDHS Ján Jamriška, členmi riaditeľ ZUŠ v Komárne František Petr a dlhoročný kapelník Jozef Kozár udelila podľa kritérií CISM tieto ocenenia:

Diplom – ZLATÉ PÁSMO – Dychovej hudbe Lapášanka z Veľkého Lapáša – s návrhom na postup do celoštátneho kola súťaže Lednické Rovne 16. – 18. júna 2017

Diplom – STRIEBORNÉ PÁSMO – Dychovej hudbe Veselá Kapela z Komárna

Diplom – STRIEBORNÉ PÁSMO – Dychovej hudbe Podhrušovan z Topoľčianok

 

Záver súťažnej prehliadky patril skupine mažoretiek Crystal zo Zemianskej Olče.

Milovníkom tohto hudobného žánru podujatie prinieslo skvelé hudobné zážitky, podporilo výmenu skúseností a vzájomné spoznávanie, rozvíjanie priateľských vzťahov  v profesijnej obci priaznivcov dychovej hudby.

 

Fotogaléria

 

Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 29. apríla 2017 (sobota) o 14.00 hod. 24. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky malých dychových hudieb v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne.

Podmienkou pre akceptáciu do súťaže je splnenie dramaturgických podmienok, predovšetkým nacvičenie jednej z povinných skladieb.

Záväzné prihlášky v elektronickej forme zašlite do 10. apríla 2017 na adresu: riaditel@ros-komarno.sk, osveta.komarno@gmail.com s uvedením súťažného repertoáru, charakteristiky a fotografie malej dychovej hudby v minimálnom rozlíšení 3,2Mpx.

 

Povinné skladby:

1. Voľba:

MÔJ KAMARÁT – pochod, Ferdinand Mondok

2. Voľba:

POP POLKA – Adam Hudec

Značky:

Detaily podujatia

29. apríla 2017 0:00
29. apríla 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");