Táto udalosť je už neaktuálna

Krajská postupová súťaž Kontakt

Regionálne osvetové stredisko v Komárne uskutoční 10. júna 2022 Krajskú postupovú súťaž Kontakt v priestoroch RÉV – FEKETE L.Y.U.K., Pevnostný rad 142 v Komárne. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Cieľom súťaže Kontakt 2022 je prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti talentovaných hudobníkov pôsobiacich v rôznych hudobných žánroch populárnej hudby na Slovensku. Súťažiaci môžu v živom podaní vystúpiť len s pôvodnou autorskou piesňovou alebo inštrumentálnou tvorbou. Podujatia sa zúčastnia amatérski hudobníci a hudobné zoskupenia, ktoré pôsobia v Nitrianskom samosprávnom kraji. Hlavným cieľom je vytvoriť priestor na koncertovanie pred odborníkmi a verejnosťou a pomôcť etablovať sa do širšej kultúrnej obce populárnej hudby. Dôležitou súčasťou súťaže je odborný rozborový seminár, ktorý je adresný a dôsledný s poslaním odborne posúvať amatérskych umelcov.

Uzávierka prihlášok do súťaže 20. 05. 2022

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

10. júna 2022 8:30
16. júna 2022 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");