Táto udalosť je už neaktuálna

Foto súťaž v znamení prírody a rodiny

Rok 2021 je pre neprofesionálnych fotografov veľmi zvláštny. Obmedzené možnosti stretávania boli možno práve tým, čo vyhnalo mnohých nás, nie len fotografov, do prírody. Rodiny strávili viac spoločného času a rodičia naviedli deti na fotografovanie. V niektorých prípadoch to bolo aj naopak – deti primäli rodičov fotografovať. Tento jav sa nám v tohtoročnej súťaži vyskytol. Bolo to veľmi príjemné zistenie, že rodiny spoločne strávený čas premietli do nádherných fotografií, ktoré prihlásili do našej súťaže. Aj mená ocenených vám prezradia tento trend a toto „rodinkárstvo“ budeme podporovať v každom smere.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, ako hlavný organizátor, pripravilo aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno súťaž amatérskej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum 2021, ktorá je okresným kolom 49. ročníka postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021.

Odborná porota v zložení: Jozef Peniak – predseda poroty, Tibor Varga, Kvet Nguyen členovia poroty nemala ani tento rok ľahkú prácu. 199 prihlásených fotografií od 34 autorov porota hodnotila elektronicky pomocou hodnotiaceho formulára a následne aj spoločným virtuálnym stretnutím prostredníctvom aplikácie ZOOM. Nakoniec bolo udelených 7 prvých, 7 druhých a 7 tretích miest tiež 21 čestných uznaní.  Jednu cenu udelila aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková.

Výstavná kolekcia obsahuje 115 najkrajších snímok. Porota tento rok ocenila až 90 najlepších fotografií, ktoré postupujú do krajskej súťaže. Veríme, že sa nám čoskoro podarí nainštalovať aj klasickú výstavu v priestoroch MsKS Béni Egressyho v Komárne. Termín včas zverejníme. Zatiaľ vám ponúkame prechádzku našou virtuálnou výstavou.

Na záver už len pár slov predsedu poroty: „Pri hodnotení tejto súťaže sme sa ako porotcovia riadili citátom Ansela Adamsa: „Skutočný fotograf nemusí vysvetľovať niečo, čo sa nedá vyjadriť slovami.“ Keďže súťažiaci neboli pri nás fyzicky prítomní, tak jediné, čo mohlo osloviť kritické oči a mysle nás porotcov, boli ich fotografické diela. Umelecká úroveň predkladaných prác bola vysoká. Po kreatívnej stránke prezentovala tvorivosť autorov a väčšina prác mala aj výbornú technickú kvalitu fotografického prevedenia. Za pozornosť stáli práce najmladších autorov, ktorí priniesli nové nápady a istú bezstarostnosť emocionálneho uchopenia tém.“ (Jozef Peniak)

KFS 2021 - Prezentácia najlepších fotografií

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

6. mája 2021 7:47
31. mája 2021 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");