Táto udalosť je už neaktuálna

Svet fotografov oslavuje,

veď pred 190 rokmi v roku 1827, Nicéphore Niépce vyhotovil prvú fotografiu na svete, ktorej doba expozície trvala 8 hodín. Po desaťročných pokusoch v roku 1837 sa Daugerreovi podarilo zhotoviť prvú dagerotypickú fotografiu. Vynález bol patentovaný a zaznamenaný 19. augusta 1839, takže tento deň je zároveň aj dňom narodenia fotografie. Fotografovanie odvtedy prešlo fantasticky dlhou cestou, tak po technickej ako aj po umeleckej stránke. V súčasnosti máme šťastie, pretože poznáme históriu fotografických techník a s využitím terajších moderných vymožeností, môžeme byť účastníkmi veľkolepej a zároveň vážnej hry.

Tento sviatok si Regionálne osvetové stredisko v Komárne uctilo  6. apríla 2017 o 17 00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne. Slávnostne tu vyhodnotilo súťaž fotografov nášho okresu v oblasti amatérskej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum 2017. Podujatie bolo regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2017 a finančne ho podporilo aj Mesto Komárno. Vernisáži predchádzal rozborový seminár, zameraný na analýzu prihlásených fotografií jednotlivých autorov. Odborná porota v zložení František Holop – predseda poroty, Zuzana Makaryszynová a Tomi Thor ocenila rôznorodosť prihlásených fotografií, vyzdvihla ich počet a kvalitu.

Fotografia na popularite rastie čo dokazuje aj množstvo prihlásených fotografií, ktorých bolo tento rok 236 od 49 autorov. Odborná porota udelila 6 prvých, 6 druhých a 6 tretích miest. Ďalej 18 čestných uznaní, jednu cenu udelili aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Komárne Anna Vargová.

V sále MsKS je vystavených 130 fotografií, ktoré si môžete pozrieť aj počas Komárňanských dní do 2. mája 2017. Porota aj tento rok vybrala 100 najlepších fotografií. Tie postupujú do krajskej súťaže, ktorú organizuje aj tento rok Regionálne osvetové stredisko v Komárne a bude sa konať 16. júna 2017 v Galérii LIMES.

 

Autor fotografií Pavol Sedliak

 

 

Komárňanské FOTO Spektrum 2017 – Pozvánka na vernisáž

Srdečne pozývame všetkých milovníkov fotografie na vernisáž a slávnostné vyhodnotenie súťaže a výstavy KomárňanskéFOTO Spektrum 2017. Výstavu otvoríme 6. apríla 2017 o 17.00 hod vo vestibule MsKS v Komárne.

Pre všetkých prihlásených autorov bude v ten istý deň o 16.00 hod pripravený rozborový seminár. Tu budú mať možnosť fotografi porozprávať sa s porotou a počuť ich názor na svoju prácu.

 

Ocenení

Postupujúci do krajskej súťaže

Vystavujúci

 

 

Komárňanské FOTO Spektrum 2017 – vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne si Vás dovoľuje osloviť pri príležitosti organizovania súťaže pre neprofesionálnych fotografovKomárňanské FOTO Spektrum 2017,ktorá je okresným kolom 45. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie AMFO 2017.

 

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami a prihlášku.

 

Termíny regionálneho kola súťaže:

Uzávierka odovzdávania prác: 10. marec 2017

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy:6. apríl 2017, 17:00 hod. Mestské kultúrne stredisko v Komárne

Rozborový seminár: 6. apríl 2017, 16:00 hod. Mestské kultúrne stredisko v Komárne

Výstava potrvá do 2. mája 2017

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Značky:

Detaily podujatia

6. apríla 2017 0:00
6. apríla 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");