Táto udalosť je už neaktuálna

Komárňanské FOTO Spektrum 2016 – slávnostné vyhodnotenie – 1. 4. 2016

Regionálne osvetové stredisko v Komárne 1. apríla 2016 o 17.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne slávnostne vyhodnotilo súťaž fotografov nášho okresu v oblasti amatérskej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum 2016. Súťaž bola regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2016.

Vernisáži predchádzal rozborový seminár, zameraný na analýzu prihlásených fotografií jednotlivých autorov. Odborná porota v zložení Ladislav Vallach –  predseda poroty, František Holop a Zuzana Makaryszynová, ocenila rôznorodosť prihlásených fotografií, vyzdvihla ich počet a kvalitu.

Aj tento rok sa nám potvrdilo, že fotografia je stále populárna čo dokazuje aj množstvo prihlásených fotografií, ktorých bolo 223 od 42 autorov.

Odborná  porota udelila  6 prvých,  6 druhých a 7 tretích miest. Ďalej 11 čestných uznaní, jednu cenu udelili aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Komárne Anna Vargová.

V tematickej kategórii Najkrajšia fotografia Komárna udelil hlavnú cenu primátor nášho mesta Ing. László Stubendek.

Na vernisáži súťaže ROS v Komárne v premiére ako prvé uviedlo krátke časozberné video o Komárne, ktorého autorom je Martin Kučera. Martin na tomto projekte pracoval v rokoch 2013 – 2016 a skladá sa z 3706 fotografií. Za krátke 3 dni si video pozrelo takmer 2500 ľudí.

 

Martin Kučera – Komárno

 

V sále MsKS je vystavených 158 fotografií, ktoré si môžete pozrieť do 30. apríla 2016. Porota mala tento rok sťaženú prácu, pretože od tohto roka môže do krajského kola postúpiť len 100 najlepších fotografií. Táto novinka zasiahla náš okres, pretože v ňom pôsobí veľké množstvo talentovaných a aktívnych fotografov, a vybrať z tohto kvanta je tvrdý oriešok. Krajské kolo, ktoré bude aj tento rok organizovať Regionálne osvetové stredisko v Komárne, sa bude konať 10. júna 2016. Novinkou tohto ročníka je tiež výstavný priestor. Bude ním Galéria LIMES v Komárne.

Už teraz vás srdečne pozývame!

 

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne vám prinášame reportáž z vyhodnotenia súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum 2016 v slovenskom aj maďarskom jazyku.

 

Katalóg ocenených fotografií

Ocenení

Postupujúci do krajského kola

Vystavujúci

 

     

Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre amatérskych fotografov nášho okresu súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum 2016. Táto súťaž je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2016.

 

Súťaž AMFO je jednou z mála možností komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku, ktorá napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

 

II. Kategorizácia účastníkov
Súťaž sa rozdeľuje na:

I. skupina: autori do 16 rokov (nar. po 6. 11. 2000) súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia
II. skupina: autori do 21 rokov (nar. po 6. 11. 1995) súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia
III. skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia) súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia

Multimediálna prezentácia
Pre túto kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa môžu autori všetkých vekových skupín. Príspevky sa budú hodnotiť bez rozlíšenia veku.

Pre rok 2016 Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Mestom Komárno vyhlasuje tematickú kategóriu o cenu primátora mesta Komárno

Najkrajšia fotografia Komárna

Pre tematickú kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa môžu autori všetkých vekových skupín. Ich práce budú hodnotené bez rozlíšenia veku.

 

Preto neváhajte a prihláste svoje fotografie do súťaže a ukážte svojmu okoliu čo vo vás je a čo dokážete.

 

Nezabudnite na dôležité termíny:

Uzávierka regionálneho kola: 11. marec 2016

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 1. apríl 2016 o 17.00 hod. Mestské kultúrne stredisko v Komárne

 

Všetkým fotografom prejeme dobré svetlo a tešíme sa na Vaše fotografie.

 

Značky:

Detaily podujatia

1. apríla 2016 0:00
1. apríla 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");