Táto udalosť je už neaktuálna

Amatérski výtvarníci si zmerali sily

Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlásilo 59. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Jej okresné kolo Komárňanské ART Spektrum 2022 je po roku opäť tu a my sa tešíme z nových i stálych neprofesionálnych umelcov, ktorí vytrvalo tvorili. Svojou usilovnou prácou 37 autorov vyskladalo kolekciu 101 diel, ktorú hodnotila odborná porota v zložení Tímea Szabó Csekei (predseda), Tímea Szalai Golasz a Richard Aradský (členovia).  Udelených bolo 15 cien, 10 čestných uznaní, 1 cena odbornej poroty a 1 cena riaditeľky ROS v Komárne. Všetky ocenené diela postupujú do krajskej súťaže, ktorá sa bude konať začiatkom júna v Topoľčanoch.

Podujatie sme 25.02.2022 v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne zorganizovali aj vďaka finančnému prispeniu Mesta Komárno a Národného osvetového centra v Bratislave. Výstavu si verejnosť môže pozrieť počas otváracích hodín múzea do 18.03.2022.

Slová predsedkyne poroty:

„Druhýkrát som sa zúčastnila hodnotenia okresného kola Komárňanského ART Spektra. Som veľmi rada, že sa aj počas tohto náročného obdobia zapojilo množstvo amatérskych výtvarníkov, ktorí tvorili či experimentovali s rôznymi výrazovými prostriedkami výtvarného umenia. Pre porotu bolo potešujúce spoznať nové mená, ale vďační sme aj za navrátilcov. V súťaži boli zastúpené všetky vekové kategórie. Amatérski umelci zaslali prekvapivo zaujímavé a kvalitné diela, z hľadiska techniky a témy sa ukázala aj rozmanitosť tvorby. Vznikla výstava bohatá na farby a témy, ktorá teší, inšpiruje a dáva impulz k novej práci.“

 

Pri tejto príležitosti sme si spomenuli na Dpt. Tibora Kissa, ktorého maliarsku činnosť sme sledovali viac ako 10 rokov. Každoročne reprezentoval svojou insitnou tvorbou okres Komárno na celoštátnej súťaži Výtvarné spektrum a pravidelne získaval ocenenia. Tibor si vždy razil svoju vlastnú cestu, jeho diela boli čisté a výnimočné nezaťažené izmami. Maľoval hlavne svoje spomienky z mladosti, prekrásne zákutia Komárna, obyčajných ľudí, dedinský život, krajinky či nádherné kvetinové zátišia. K tvorbe ho inšpirovala celá rodina a najmä vnučka, ktorá ho v jeho začiatkoch povzbudzovala a bola jeho impulzom. V Regionálnom osvetovom stredisku sme s veľkou ľútosťou minulý rok v zime prijali správu o jeho smrti. Svojou umeleckou činnosťou, videním sveta, múdrosťou a láskavým humorom tu zanechal hlbokú stopu, ktorá v nás ostane navždy.

Reportáž MSTVKN

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

1. marca 2022 7:00
18. marca 2022 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");