Platnosť podujatia uplynula

Komárňanské ART Spektrum 2022

Regionálne osvetové stredisko v Komárne po roku opäť pripravuje Komárňanské ART Spektrum 2022, ktoré je okresným kolom 59. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výstava najlepších diel neprofesionálnych výtvarníkov okresu Komárno bude verejnosti prístupná od 28.02.2022 do 18.03.2022 počas otváracích hodín Zichyho paláca Podunajského múzea v Komárne.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Podrobnosti

25. februára 2022 11:26
28. februára 2022 23:30