Táto udalosť je už neaktuálna

Internet pomáha aj výtvarnému umeniu

 

Aj keď sú posledné mesiace galérie, múzeá či iné kultúrne stánky zatvorené naši neprofesionálni umelci vytrvalo a usilovne tvoria. Možno stratili kontakt s divákmi a diváci stratili kontakt so živým umením, ale samotné umenie vzniká aj naďalej. To že výtvarné umenie je v pandemických časoch liekom na stres a zlú náladu dokazuje aj naša súťaž, ktorú tento aspekt nezastavil, len posunul tiež do nového elektronického prostredia.

Aj v tomto nesmierne ťažkom roku po 58. krát vyhlásilo Národné osvetové centrum v Bratislave celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Jej okresné kolo Komárňanské ART Spektrum 2021 Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno a Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky, prvotne elektronicky (autori zaslali fotografie svojich diel) na svojej internetovej platforme.

Svoje odhodlanie nedať sa zastaviť ničím a nikým, tiež dokázať, že výtvarné umenie je jedným z veľkých pozitív dnešných dní, dokázalo 31 výtvarníkov, ktorí do tejto prestížnej súťaže prihlásili spolu 86 diel.

Odborná porota v zložení František Jablonovský – predseda poroty, Daniela Fodorová a Tímea Szabó Csekei – členky poroty, nemala ani tento rok ľahkú úlohu. Po prvý krát diela hodnotila porota elektronicky, formou bodovania. To však nebol koniec hodnotenia, následne sme sa s porotou spojili ešte aj elektronicky cez aplikáciu ZOOM a spoločne udelili umiestnenia. A ako to dopadlo? Porota udelila 7 prvých,  5 druhých a 2 tretie miesta tiež 11 čestných uznaní.

Na záver už len slová predsedu poroty Františka Jablonovského: „Je pozitívne, že takáto súťaž existuje a určite je (nielen pre mladých) výtvarníkov motivujúca možnosť predstaviť svoje diela širšej verejnosti. Veľkým prínosom je kontinuita súťaže, vďaka čomu je možné podrobne sledovať a zaznamenávať trendy amatérskych výtvarníkov v danom regióne. Propagovanie súťaže môže prispieť k tomu, že mnohí, ktorí sa venujú výtvarnej tvorbe, nájdu odvahu a v budúcnosti sa prihlásia.“

KAS 2021 - prezentácia najlepších diel

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

25. apríla 2021 0:00
30. apríla 2021 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");