Platnosť podujatia uplynula

Dovoľme nám kresliť… 

Kresba (iné názvy: kresliarske umenie, kresličstvo, kresliarstvo) je umelecké kreslenie, teda vizuálne umenie, ktoré je vytvárané kresliacou pomôckou na dvojrozmerné médium. Ako kresliace pomôcky sa bežne používajú napr. ceruzky, pastelky, voskové ceruzky, pastely, voskové pastely, kriedy, rudky, uhoľ, olovko, pero a tuš. Umelec, ktorý kreslí môže byť označený ako kreslič, alebo kresliar. Výsledok umeleckého kreslenia sa nazýva kresba.

Kresba bola umelcami hojne používala aj na zaznamenanie diel cudzích umelcov ako podklad k svojej vlastnej umeleckej tvorbe. Od renesančného obdobia sa kresba stala vyhľadávaným artiklom zberateľov. Postupne začala byť chápaná aj ako samostatné umelecké dielo, hoci je dodnes výtvarníkmi používaná hlavne k prípravným štúdiám. Kresby tiež môžete nájsť vo výstavnej kolekcii tohtoročnej súťaže Komárňanské ART Spektrum 2020.

Pre všetkých, čo kreslia či maľujú pre radosť a potešenie, Národné osvetové centrum v Bratislave už po 57. krát vyhlásilo celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Jej okresné kolo Komárňanské ART Spektrum 2020 Regionálne osvetové stredisko v Komárne slávnostne otvorilo 14. 02. 2020  v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.

Lásku k výtvarnému umeniu tu dokázalo viac ako 40 výtvarníkov, ktorí do tejto prestížnej súťaže prihlásili spolu 112 diel.

Odborná porota v zložení PhDr. Eva Dénesová – predseda poroty, Ágota Novák a PaedDr. Juraj Svitek – členovia poroty, nemala ani tento rok ľahkú úlohu. Udelila  1 Hlavnú cenu, 1 Cenu poroty, 3 prvé,  6 druhých a 5 tretích miest tiež 9 čestných uznaní. Jednu cenu udelila aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková.

Vo výstavnej sále Zichyho paláca je do 13. 03. 2020 vystavených 68 najlepších výtvarných diel od 37 autorov. Do krajskej súťaže, ktorá sa uskutoční 24. apríla 2020 v Nových Zámkoch, postupujú všetky ocenené diela.

 

Fotogaléria

Video

 

 


Komárňanské ART Spektrum 2020

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás srdečne pozýva na slávnostné vyhodnotenie nového ročníka súťaže Komárňanské ART Spektrum 2020, ktoré je okresným kolom 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020.

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy sa uskutoční 14. februára 2020 o 17.00 hod v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne.

Pre všetkých prihlásených výtvarníkov máme o 16.00 hod. pripravený rozborový seminár.

 

Ocenení:

 

HLAVNÁ CENA

Norbert Korega (Strom rastúci do neba – maďarská ľudová rozprávka, Munkácsy – Ježiš pred pilátom, Munkácsy – Ecce homo / ručná drevená intarzia)

 

CENA RIADITEĽKY ROS

Helena Zacharová (Divé maky / kombinovaná technika)

 

CENA POROTY

Katarína VAS (Žena v zelenom / kombinovaná)

 

1. skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória – kresba a grafika:

1. miesto – Réka Bálint (Drak / monotypia)

2. miesto – Noémi Madarász (Strach z hĺbky / kombinovaná technika)

3. miesto – Zsóka Bugár (Ako stromy v novembri / monotypia)

Čestné uznanie – Laura Batková (Ilustrácia / linoryt)

B. kategória – plastika:

Čestné uznanie – Frederik Mészáros (Svätý Pavol – Szent Pál apostol / zapustený smalt)

 

2. skupina: autori nad 26 rokov

A. kategória – maľba

1. miesto – Michal Takács (Muzikanti / akryl)

2. miesto – Tomáš Horváth (F40 – duch rýchlosti / olej)

3. miesto – Marta Králiková (Dva brehy, Vlákaná – Kolekcia: Rozhodnutia / olej, Podoby lásky II / akryl)

3. miesto – Ondrej Miško (Núdzový režim / olej)

Čestné uznanie – Tímea Szarková (Hope – Nádej / kombinovaná)

Čestné uznanie – Csilla Németh (Ulica / suchý pastel)

B. kategória – kresba a grafika:

2 miesto – Tomáš Horváth (Lupienky ruže, Vôňa leta / kombinovaná)

C. kategória – plastika:

1. miesto – Jarmila Bathóová (Elenkine ďjovky, Nevesta / smalt, Koledníci, Koledníci II / keramika)

2. miesto – Veronika Szabóová (Slečna 1, Slečna 2, Siesta / paličkovaná čipka)

2. miesto – Anna Stojanovová (V objatí modrej / arttex)

3. miesto – Edit Stemmerová (Medailón s rastlinným motívom, Medailón s motívom páva / smalt)

Čestné uznanie – Tímea Galo Lukács (Extravaganza, Pávie oko, Snehová kráľovná, Na ľudovú nôtu, Concordia / Šujtáš)

Čestné uznanie – Kornélia Lajos Rechtorisová (Leonardo / maľba na hodváb)

 

D. kategória – insitná tvorba

2. miesto – Jozef Birkuš (Blízke vzťahy / drevorezba)

3. miesto – Július Déži (Japonka / drevorezba)

Čestné uznanie – Katarína Farkasová (Osadnícky dvor, Osadnícke domy / akryl)

Čestné uznanie – Tibor Kiss (Sedem husí / olej)

Čestné uznanie – Štefan Czingel (Žena vo fialovom – Lilaruhás nő / drevorezba)

 

Výstava potrvá do 13. marca 2020.

 


 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Komárňanské ART Spektrum 2020, ktoré je okresným kolom 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020.

Súťažiaci sa môže prihlásiť do kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku diela, pričom platí minimálna hranica 15 rokov.  Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni skíc a štúdií. Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 (spolu vo všetkých kategóriách). Rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm (tzv. čistý formát, bez rámu). Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť už pri odovzdávaní adjustované. Nie je nutné diela rámovať, pokiaľ je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na zadnej strane každého diela sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo nainštalovať.

 

Súťažné kategórie:

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, úžitkové umenie, keramika, šperk, textil a pod.);

 

II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov

A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, úžitkové umenie, keramika, šperk, textil a pod.);

 

Kategórie D a E sú bez vekového rozlíšenia

D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.);

E. kategória: intermédiá (objekt, digitálna maľba alebo fotografický záznam/videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art, light art, sound art a pod.). Kategóriu E prosíme tiež odovzdať do uzávierky regionálneho kola ROS v Komáre 17. január 2020.

 

 

Termíny Komárňanského ART Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác:  17. január 2020

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 14. február 2020

o 17:00 hod. Zichyho palác

Podunajské múzeum v Komárne

Výstava potrvá do: 13. marec 2020

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami

 

Do súťaže sa prihlasuje už len ELEKTRONICKY na stránke Národného osvetového centra v Bratislave https://www.nocka.sk/ v sekcii Súťaže a prehliadky – Výtvarné spektrum – Chcem sa prihlásiť – Nitriansky kraj – Komárno regionálne kolo.

 

Štítky (PDF)  a štítky (Word) na identifikáciu výtvarných diel.

Pre vyplnenie PDF formulára v mobile/tablete si stiahnite aplikáciu Adobe Reader.

 

Info: Jana Mačicová

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami
propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Podrobnosti

14. februára 2020 17:00
13. marca 2020 17:00
Zichyho Palác, Nám. gen. Klapku, Komárno