Platnosť podujatia uplynula

Keď máte doma baletku je názov prvej samostatnej výstavy Jany Mačicovej, metodičky Regionálneho osvetového strediska v Komárne. Srdečne vás pozývame na jej otvorenie do Zichy Pontu v Komárne 21.08.2020 o 18:00 hod.

Výstava je prístupná po telefonickom dohovore do polovice septembra.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

21. augusta 2020 18:00
21. septembra 2020 18:00