Táto udalosť je už neaktuálna

3. ročník Kde bolo, tam bolo… krajská súťaž – výsledky

Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne realizovaný 3. ročník rozprávkového festivalu Kde bolo, tam bolo… mal krajské pokračovanie v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre tentokrát 23. novembra 2018. Postupujúci škôlkari a žiaci si mohli zasúťažiť v ilustrovaní a v prednese rozprávok o zvieratkách.

A Komáromi Regionális Művelődési Központ által megvalósított 3. évfolyamú Hol volt, hol nem volt… c. mesefesztivál járási fordulójának folytatása ezúttal 2018. november 23-án a Nyitra Megye Művelődési Központjában  valósult meg. A továbbjutó óvodások és iskolások az Állatmesék világából mesemondásban és képzőművészeti alkotásaikkal mérettették meg magukat.

Tím skúsených porotcov, Mgr. Eva Misák, Mgr. Ľubica Červená a Silvia Árendášová, hodnotil okres Komárno v nasledovnom poradí: / A tapasztalt zsűri csapatának értékelése Mgr. Misák Éva, Mgr. Červená Ľubica és Árendášová Silvia személyében a komáromi járást illetően a következőképp alakult:

 

Výtvarná súťaž: / Képzőművészeti alkotópályázat:

II. kategória –     1. miesto/helyezett  –Zsóka Fekete – ZŠ Mateja Corvína, Kolárovo

2. miesto/helyezett – Csenger Anna – ZŠ s VJM, Ul. Práce, Komárno

III. kategória –    Mimoriadna cena/Különdíj – Jessica Balázs– ZŠ s VJM, Tôň

1. miesto/helyezett – Anita Lilla Molnár– ZŠ s VJM, Pribeta

IV. kategória –    Mimoriadna cena/Különdíj – Ádám Török – ZŠ s VJM, Pribeta

1. miesto/helyezett  –  Sára Sebestyén – CSŠ MARIANUM, Komárno

2. miesto/helyezett – Alexandra Visnyeiová – CSŠ MARIANUM, Komárno

Prednes rozprávky: / Mesemondó verseny:

I. kategória –      1. miesto/helyezett – Tímea Flegel, ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Hurbanovo

2. miesto/helyezett – Csenge Bodnár, ZŠ s MŠ s VJM, Tôň

2. miesto/helyezett –  Martin Haradi – Nagy, ZŠ M. Jókaiho s VJM, Komárno

II. kategória –     1. miesto/helyezett – Alexandra Balázs– ZŠ s VJM Ul. Práce, Komárno

2. miesto/helyezett – Zsófia Márton – ZŠ s VJM Ul. Práce, Komárno

2. miesto/helyezett- Klaudia Lakatoš – ZŠ M. Jókaiho s VJM, Komárno

III. kategória –     2. miesto/helyezett – András Gergely Jakab – ZŠ s VJM, Pribeta

 

K dosiahnutým výsledkom srdečne gratulujeme a v ďalších súťažiach prajeme veľa úspechov!

Az elért eredményekhez szívből gratulálunk a a további versenyekhez sok sikert kívánunk!

 

 

 

3. ročník Kde bolo, tam bolo… okresná súťaž – výsledky

3. évfolyam Hol volt, hol nem volt…– eredmények

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne 19. októbra 2018 v aule Gymnázia Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne pripravilo 3. ročník Rozprávkového festivalu Kde bolo, tam bolo… / Hol volt, hol nem volt… Podujatie bolo určené pre všetky materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským v okrese Komárno. Témou súťažného festivalu boli tentokrát Rozprávky o zvieratkách.

 

Súťaž mala dve časti:

1. Prednes rozprávky v maďarskom jazyku (základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

2. Výtvarná súťaž (materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

V tomto roku si zmeralo sily 79 súťažiacich vo výtvarníctve a 37 žiakov v prednese. Uvedený počet potvrdzuje skutočnosť, že okres Komárno má mnoho talentovaných žiakov. Aj takouto formou deti motivujeme k rozšíreniu obrazotvornosti a slovnej zásoby, inšpirujeme k tvorivosti a fantázii.

Mladí recitátori súťažili obklopení najlepšími výtvarnými dielami nášho okresu.

 

A Komáromi Regionális Művelődési Központ 2018. október 19-én immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Hol volt, hol nem volt… c. mesefesztivál járási fordulóját a Komáromi járás magyar tannyelvű óvodáinak, alapiskoláinak és a 8 osztályos gimnáziumainak tanulói részére. A versenynek a komáromi Selye János Gimnázium adott otthont.

Az állatmesék témában zajlott versenyfesztivál 2 részből állt:

1. Mesemondó verseny magyar nyelven (alapiskolák és 8 osztályos gimnáziumok – kategóriák szerint)

2. Képzőművészeti alkotópályázat, téma (óvodák, lapiskolák és 8 osztályos gimnáziumok – kategóriák szerint)

Ebben az évben 79 versenyző mérettette meg magát a képzőművészet terén és 37 tanuló a mesemondásban. Az említett számok is azt bizonyítják, hogy a Komáromi járásban nagyon sok a tehetséges gyermek, kiknek alkotókészségét és fantáziáját épp e mesefesztivál megvalósításával próbáltuk motiválni és bízunk abban, hogy az elkövetkezőkben a képalkotásuk a szókincsük gyarapodására is ösztönzőerőként hat.

A versenyzők a legjobb pályamunkákkal körülvéve adhatták elő kiválasztott meséjüket.

 

Odborná porota udelila umiestnenia v nasledovnom poradí: / A szakavatott zsűri értékelése az alábbi sorrend alapján a következő:

V prednese rozprávky / Mesemondó verseny:

 

I. kategória –

1. miesto: Martin Haradi-Nagy, ZŠ M. Jókaiho s VJM, Komárno

2. miesto: Csenge Bodnár, ZŠ s MŠ s VJM, Tôň

3, miesto: Tímea Flegel, ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Hurbanovo

Čestné uznanie: Anna Bašternák – ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Hurbanovo

Čestné uznanie: Daniel Cúth Lami – ZŠ M. Jókaiho s VJM, Komárno

 

II. kategória –

1. miesto: Alexandra Balázs– ZŠ s VJM Ul. Práce, Komárno

2. miesto: Zsófia Márton – ZŠ s VJM Ul. Práce, Komárno

2. miesto: Viktor Alex Olláry– ZŠ M. Jókaiho s VJM, Komárno

3. miesto: Kyra Kajtor – ZŠ M. Jókaiho s VJM, Komárno

3. miesto: Klaudia Lakatoš – ZŠ M. Jókaiho s VJM, Komárno

Čestné uznanie: Noémi Csivre – ZŠ M. Jókaiho s VJM, Komárno

Čestné uznanie: Jenifer  Balázs – ZŠ s MŠ s VJM, Tôň

Čestné uznanie: Dézi Senkulič – ZŠ s VJM Ul. Práce, Komárno

 

III. kategória –

1. miesto: András Gergely Jakab– ZŠ s VJM, Pribeta

2. miesto: Gergő Méhes – ZŠ M. Jókaiho s VJM, Komárno

3. miesto: Lilla Petrók– Gymnázium H. Selyeho s VJM, Komárno

Čestné uznanie: Vámos Dóra – CSŠ MARIANUM, Komárno

 

Vo výtvarnej súťaži / Képzőművészeti alkotópályázat:

 

I. kategória –

1. miesto: Zoé Horváth – MŠ s VJM, Ul. Františkánov, Komárno

2. miesto: Dóra Szabó – MŠ s VJM Kolárovo

3. miesto: Hanna Vyšehradská – MŠ s VJM, Ul. Františkánov, Komárno

Čestné uznanie: Ráhel Sánta – MŠ s VJM, Ul. Františkánov, Komárno

Čestné uznanie: Dorottya Sánta – MŠ s VJM, Ul. Františkánov, Komárno

Čestné uznanie: Áron Apostol– MŠ s VJM Dlhá Ul. 1, Komárno

 

II. kategória –

1. miesto: Fekete Zsóka – ZŠ Mateja Corvína, Kolárovo

2. miesto: András József Csehi – ZŠ Mateja Corvína, Kolárovo

3. miesto: Anna Csenger– ZŠ s VJM, Ul. Práce, Komárno

Čestné uznanie: Kincső Havrán – ZŠ s VJM, Ul. Práce, Komárno

Čestné uznanie: Axel Benkó – ZŠ s VJM, Ul. Práce, Komárno

Čestné uznanie: Natália Krásna – ZŠ s VJM, Ul. Práce, Komárno

 

III. kategória –

1. miesto: Anita Lilla Molnár– ZŠ s VJM, Pribeta

2. miesto: Bence Kiss – ZŠ Mateja Corvína, Kolárovo

3. miesto: Jessica Balázs– ZŠ s VJM, Tôň

Čestné uznanie: Kyra Kajtor– ZŠ Móra Jókaiho, Komárno

Čestné uznanie: Eszter Erdélyi, ZŠ s VJM, Pribeta

Čestné uznanie: Mae Lara Martonosi – ZŠ s VJM, Ul. Práce, Komárno

 

IV. kategória –

Hlavná cena: Ádám Török – ZŠ s VJM, Pribeta

1. miesto: Bianka Čacho – ZŠ s VJM, Pribeta

2. miesto: Alexandra Visnyeiová – CSŠ MARIANUM, Komárno

3. miesto: Sára Sebestyén– CSŠ MARIANUM, Komárno

Čestné uznanie: Fanni Szabó – CSŠ MARIANUM, Komárno

Čestné uznanie: Zsófia Mátyus – ZŠ Mateja Corvína, Kolárovo

Čestné uznanie: Dóra Nyul– ZŠ s VJM, Pribeta

 

Srdečne blahoželáme! / Szivélyesen gratulálunk!

Do krajskej súťaže, ktorá sa uskutoční 23. novembra 2018 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre postúpila hlavná cena, 1., 2. a 3. miesto v každej kategórii. Okresnú súťaž sme pripravili aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.

Minden egyes kategória 1., 2. , 3. helyezettje és a fődíj továbbjutott a megyei fordulóra, mely 2018. november 23-án lesz a Nitra Megye Művelődési Központjában. A járási verseny Komárom Város Önkormányzatának pénzügyi támogatásával valósult meg.

 

Vyhlásenie súťaže

Rozprávkový festival Kde bolo, tam bolo… sa už ako tradičná postupová súťaž usporiada po tretíkrát, v prednese a v ilustrovaní rozprávok pre všetky materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským v okrese Komárno. Tohtoročnou témou budú rozprávky o zvieratkách. Prihlášky je možné postúpiť na:

1. Prednes rozprávky v maďarskom jazyku (základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

2. Výtvarná súťaž (materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

Prihlásené deti a žiaci si môžu zasúťažiť na okresnom kole 19. októbra 2018, o 08:30 hod. v Gymnáziu Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským, ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno, kde vystavíme najlepšie výtvarné práce. V každej kategórii postupuje do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 23. novembra 2018 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, 1., 2. a 3. miesto.

Uzávierka prihlášok a termín doručenia prác: 08. október 2018.

Súťaž je realizovaná z dotačného systému Mesta Komárno.

 

Versenyfelhívás

Hagyományosan, immáron harmadik alkalommal rendezzük a Hol volt, hol nem volt… c. mesefesztivált a Komáromi járás magyar tannyelvű óvodáinak, alapiskoláinak és a 8 osztályos gimnáziumainak tanulói részére. A mesemondó verseny és a képzőművészeti alkotópályázat témája ebben az évben az állatmesék. Jelentkezni lehet:

1. Mesemondó verseny magyar nyelven (alapiskolák és 8 osztályos gimnáziumok – kategóriák szerint)

2. Képzőművészeti alkotópályázat (óvodák, alapiskolák és 8 osztályos gimnáziumok – kategóriák szerint)

A jelentkezők a járási fordulón 2018. október 19-én mérettethetik meg magukat, 08:30 órai kezdettel a Selye János Gimnáziumban, Király püspök utca 5, 945 01 Komárno, ahol a legjobb pályamunkák kiállításra is kerülnek. Minden egyes kategória 1., 2. és 3. helyezettje továbbjut a kerületi versenyre, amely 2018. november 23-án lesz a Nyitra Megye Művelődési Központjában.

A jelentkezések lezárása és a kézbesítési határidő: 2018. október 08.

A verseny Komárom Város pénzügyi támogatásával valósul meg.

Detaily podujatia

19. októbra 2018 0:00
19. októbra 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");