Táto udalosť je už neaktuálna

Žatva ocenení v krajskej súťaži Kde bolo, tam bolo…

 

V priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre sa 26. 10. 2016 konala krajská postupová súťaž Rozprávkového festivalu Kde bolo, tam bolo… v prednese rozprávok a vo výtvarníctve na tému rozprávok bratov Grimmovcov pre všetky materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským v Nitrianskom kraji.

Odborná porota v zložení Silvia Árendáš, Oľga Ďuricky a Viktor Šimek, udelila ocenenia v nasledovnom poradí:

 

Prednes rozprávky:

I. kategória  –  1. miesto: Anna Matovič, ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Hurbanovo

1. miesto: Dorottya Pálinkás, ZŠ s VJM, Ulica práce, Komárno

2. miesto: Lisa Horváth, ZŠ s VJM Eötvösa, Komárno

II. kategória  –  1. miesto: András Gergely Jakab, ZŠ s VJM, Pribeta

2. miesto: Bence Krizsan, Gymnázium H. S. s VJM, Komárno

Výtvarná súťaž:

II. kategória  – 1. miesto: Olivér Bertók, ZŠ s VJM, Ulica práce, Komárno

2. miesto: Dóra Zink, ZŠ s VJM, Ulica práce, Komárno

III. kategória – 1. miesto: Karolina Császár, ZŠ Móra Ferenca s VJM, Zemianska Olča

2. miesto: Zsóka Borsányi, ZŠ Móra Ferenca s VJM, Zemianska Olča

 

Všetkým srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

 

Kde bolo. tam bolo… Hol volt, hol nem volt… – Okresná súťaž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne 17. októbra 2016 v Galérii Csemadok v Komárne realizovalo Rozprávkový festival Kde bolo, tam bolo… pre všetky materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským v okrese Komárno. Témou súťažného festivalu boli Rozprávky bratov Grimmovcov. Súťaž bola rozdelená na dve časti:

1. Prednes rozprávky v maďarskom jazyku (základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

2. Výtvarná súťaž (materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

 

Súťažiaci sa v prednese rozprávok  prezentovali medzi najlepšími výtvarnými dielami nášho okresu. Výstava potrvá do 21. októbra 2016.

Odborná porota udelila umiestnenia v nasledovnom poradí:

V prednese rozprávky:

I. kategória 

1. miesto: Anna Matovič, ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM, Hurbanovo

2. miesto: Lisa Horváth, ZŠ s VJM Eötvösa, Komárno

3, miesto: Dorottya Pálinkás, ZŠ s VJM, Ulica práce, Komárno

Cena poroty: Suzanna Rasi, ZŠ s VJM, Nesvady

 

II. kategória

1. miesto: Eszter Veronika Gaál, Gymnázium H. S. s VJM, Komárno

2. miesto: András Gergely Jakab, ZŠ s VJM, Pribeta

3. miesto: Bence Krizsan, Gymnázium H. S. s VJM, Komárno

 

Vo výtvarnej súťaži:

I. kategória

1. miesto: Antonio Lakatos, MŠ Hradná, Komárno

2. miesto: Nikolett Rancsó, MŠ s VJM, Pribeta

3. miesto: Petra Levčáková, MŠ s VJM Handlovská, Komárno

Čestné uznanie: Artúr Kovalík-Kapusňák, MŠ s VJM Handlovská, Komárno

Čestné uznanie: Valéria Márta Kiss, Cirkevná spojená škola Marianum, Komárno

Čestné uznanie: Fruzsina Kecskés, MŠ s VJM Handlovská, Komárno

 

II. kategória

1. miesto: Olivér Bertók, ZŠ s VJM, Ulica práce, Komárno

2. miesto: Dóra Zink, ZŠ s VJM, Ulica práce, Komárno

3. miesto: Attila Szalai, ZŠ Móra Ferenca s VJM, Zemianska Olča

Čestné uznanie: Vikória Ollé, ZŠ Hradná, Komárno

Čestné uznanie: Tamara Csintalan, ZŠ s VJM, Ulica práce, Komárno

 

III. kategória

1. miesto: Karolina Császár, ZŠ Móra Ferenca s VJM, Zemianska Olča

2. miesto: Boglárka Balogh, ZŠ Móra Ferenca s VJM, Zemianska Olča

3. miesto: Zsóka Borsányi, ZŠ Móra Ferenca s VJM, Zemianska Olča

 

Cena riaditeľa Regionálneho osvetového strediska v Komárne: ZŠ s VJM Mateja Corvína, Kolárovo

Srdečne blahoželáme!

 

Do krajskej súťaže, ktoré sa uskutoční 26. októbra 2016 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre postúpilo 1., 2. a 3. miesto v každej kategórii.

Detaily podujatia

17. októbra 2016 0:00
17. októbra 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");