Táto udalosť je už neaktuálna

V juhovýchodnom cípe Žitného ostrova pri sútoku mohutného Dunaja a najdlhšej slovenskej rieky Váh sa nachádza jedna z najstarších usadlostí Karpatskej kotliny, dnešné Komárno. Bohaté dejiny samotného mesta začínajú v roku 1265, kedy mu kráľ Béla IV. udelil štatút mesta. Výsady mesta, ktoré neskorší panovníci potvrdili i rozšírili, prispeli k rozvoju stredovekého Komárna. Privilégia slobodného kráľovského mesta dostalo Komárno v roku 1745 od cisárovnej Márie Terézie. Rozvoju mesta však neraz zabránili časté prírodné katastrofy ako požiare, povodne, zemetrasenia a epidémie. Najstrašnejšie zemetrasenia boli v rokoch 1763 a 1783. Dôležité strategické postavenie mesta a jeho históriu nám dodnes pripomína Komárňanský pevnostný  systém, ktorý je najväčším fortifikačným systémom na území Slovenska.

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 30. októbra 2020 Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Komárno pripravilo pre žiakov 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií a zároveň pre študentov 1. ročníka stredných škôl okresu Komárno virtuálny 6. ročník súťažného vedomostného kvízu História Komárna vzdialená i blízka v jazyku slovenskom na tému Kapitoly z dejín mesta Komárno.

Trojčlenné súťažné družstvá, ktoré si zúčastnené školy vytvorili, mali za úlohu počas 30-tich minút odpovedať na súťažné otázky zložené z učiva dejepisu a príspevkov, ktoré odzneli na Odborných sympóziách: Spravodlivosť pre všetkých…, Voda v dejinných súvislostiach, Zdravotná a sociálna starostlivosť, Remeslá a živnosti v dejinách miest. Rešerš z príspevkov prezentovaných na posledných štyroch ročníkoch Odborného sympózia, ktoré sa uskutočnili v Podunajskom múzeu v Komárne, mala každá škola k dispozícii. Súťažný kvíz prebiehal vzhľadom na súčasnú situáciu online formou cez odkazy na www.roskn.sk, webovej stránke Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

Výsledky virtuálneho súťažného kvízu, ktorý preveril vedomosti súťažných tímov na diaľku boli odoslané na e-mailové adresy zúčastnených škôl.

Všetkým súťažiacim družstvám ďakujeme za účasť a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!

 

Výsledková listina

Názov podujatia: 6. ročník súťažného kvízu História Komárna vzdialená i blízka

Organizátori: Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno

Regionálne osvetové stredisko v Komárne

Téma: Kapitoly z dejín mesta Komárno

Miesto: webová stránka regionálneho osvetového strediska v Komárne – www.roskn.sk

 

Dátum: 30.09.2020

Zodpovedná: Tamara Bátorová, Pavol Litauszki

 

 

Umiestnenie  Škola získané body
1. miesto Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno 39
2. miesto Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10,Komárno 38
3. miesto Základná škola Jána  Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno 35
3. miesto Základná školaŠ Nám. Konkolyho – Thege č. 2, Hurbanovo 35

Maximálny možný počet získaných bodov – 47

Otázky vypracoval vedomostný kvíz vyhodnotil pracvník Štátneho archívu v Nitre – Pracovisko archív Komárno.

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Detaily podujatia

3. októbra 2020 8:22
27. októbra 2020 8:22
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");