Táto udalosť je už neaktuálna

…. a už máme po slávnostiach

Víkend plný folklóru, ľudového tanca, spevu, hudby a sviatočnej atmosféry, ktorými Dulovce 28. – 29. júna 2019 ožili je za nami. Potešila nás návšteva veľkého množstva hostí v hľadisku, ale aj domácich. Aký bol program? FANTASTICKÝ!!!!

Bránu návštevníkom tohtoročných XXIII. Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností, ktoré sa konali pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. , už tradične otvorila znelka hymny tohto jedinečného festivalu tradičnej ľudovej hudby, piesne, tanca, remesiel či tvorivých dielní. Slovom hostí privítal starosta obce Andrej Hamran a Mgr. art. Lenka Šútorová Konečná, ktorá podujatie hovoreným slovom sprevádzala. Na slávnostiach sa zúčastnili aj zástupcovia Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mgr. Ľubomír Kleštinec vedúci odboru kultúry a športu a Judr. Ján Varšo, CSc., predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na scéne prírodného amfiteátra v nádhernom prostredí vystúpilo približne 500 účinkujúcich z detských a mládežníckych folklórnych súborov nielen zo Slovenska, ale aj detských a mládežníckych folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí. Nadšení folkloristi počas dvoch dní v rámci programu Poslali ma naši k vašim a Kvety nášho rodu predviedli svoj pestrý repertoár. Tak ako domáci DFS Lúčik z Duloviec aj DFS Borinka z Nitry, DFS Kobylka z Bratislavy, DFS Radosť z Trenčína, DFS Verešvaranček z Červeníka, FS Slovenskí Rebeli z Komárna, DFS Naša Fajta z Užhorodu (Ukrajina), Matica slovenská Josipovac (Chorvátsko), DFS Ratolesť SKUS Pivnica (Srbsko), DFS Lipka z Bodonošu (Rumunsko) a FS Fogáš z Ostravy (ČR) si pre divákov a návštevníkov pripravili program plný známych i menej známych piesní, tancov a zvykov našich predkov. Príjemnú atmosféru dotvárali tradiční ľudoví remeselníci, ktorí mali pre účastníkov podujatia pripravené názorné ukážky svojej práce spojené s možnosťou si dané remeslo vyskúšať a večerná tanečná zábava pod taktovkou FS Fogáš z Ostravy.

Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti sa v priebehu 23 rokov stali významným kultúrno-spoločenským podujatím v širšom regióne južného Slovenska s účasťou domácich a zahraničných detských folklórnych súborov, čo im dáva medzinárodný charakter. Sú nádhernou prehliadkou slovenského folklóru, slovenských krojov, tradičných remesiel a tvorivých dielní.

Veľká vďaka patrí aj hlavným organizátorom, ktorými sú Obec Dulovce a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave; spoluorganizátorom – Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne, ZŠ v Dulovciach, o.z. Dotyk ľudskosti – Touch of Humanity, Fondu na podporu umenia ako partnerovi podujatia a početným sponzorom.

Pôvab jedinečných dní, temperament, pestrosť slovenského folklóru, tradícií a krásne choreografie folklórnych súborov, ktoré návštevníci zažili na XXIII. Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnostiach potvrdzujú opodstatnenosť tohto podujatia.

 

Fotogaléria: piatok 28.06.2019sobota 29.06.2019

Značky:

Detaily podujatia

28. júna 2019 0:00
29. júna 2019 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");