Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo na úseku sociálnej prevencie a vzdelávania v mesiaci jún 3 výchovno–vzdelávacie interaktívne stretnutia na témy: Šikanovanie (obete kyberšikany), Látkové závislosti a Zneužívanie drog a obchodovanie s drogami. Stretnutia sme usporiadali v rámci okresu Komárno na 1 špeciálnej základnej škole, 1 základnej škole a 1 strednej odbornej škole. Naším cieľom bolo upozorniť na nevhodné a nezákonné konanie detí a mládeže, informovať o rizikách látkových závislostí a rizikách prechovávania a distribuovania drog.

Podrobnosti


Warning: date() expects parameter 2 to be int, string given in /www/r/o/u147484/public_html/wp-content/plugins/ova-events-manager/templates/single-event.php on line 369

Warning: date() expects parameter 2 to be int, string given in /www/r/o/u147484/public_html/wp-content/plugins/ova-events-manager/templates/single-event.php on line 370
+ Kalendár Google + Lokálny kalendár