Táto udalosť je už neaktuálna

ZŠ Rozmarínová v spolupráci aj s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne a so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne zorganizovala už tretí ročník zaujímavého podujatia „Jesenný deň zdravia“.

Na Námestí gen. Klapku v Komárne sa 22.10.2015 zišla celá „Rozmarínka“ a ukázala Komárňanom jeseň v jej najkrajších farbách. Každá trieda tejto školy pripravila pre návštevníkov malú výstavku svojej predstavy jesene. Súčasťou podujatia boli prednášky s ochutnávkou zdravej výživy, súťaže v aranžovaní jesenných dekorácií, spoločný tanec, cvičenie jógy, zdravá kuchyňa, workshopy, tvorivé dielničky, rôzne súťaže pre deti i dospelých a prezentácia činnosti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne.

Už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník.

Detaily podujatia

22. októbra 2015 0:00
22. októbra 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");