ZŠ Rozmarínová v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne a so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne zorgaizovala už druhý ročník zaujímavého podujatia „Jesenný deň zdravia“. Akcia sa uskutočnila dňa 21.10.2014 o 10:00 na ZŠ Rozmarínova v Komárne. Súčasťou podujatia boli zdravotné prednášky,  súťaže v aranžovaní jesenných dekorácii, spoločný tanec, zdravá kuchyňa, workshopy a  súťaže pre deti i dospelých.

document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");