Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje 19.5.2015 pre žiakov Základnej školy v Bátorových Kosihách besedu s lektorkou Mgr. Adrianou Grupáčovou na tému Intolerancia a násilie. Lektorka sa so žiakmi rozprávala o vandalizme, krádežiach, agresivite a šikanovaní na školách i prostredníctvom virtuálnych sietí. Hovorili spolu o trestnoprávnej zodpovednosti, o vplyve médií a reklamy na správanie sa človeka a tiež o dôsledkoch týchto vplyvov.

Detaily podujatia

19. mája 2015 0:00
19. mája 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");