Táto udalosť je už neaktuálna

Harmónia spojila priateľov

V dňoch 16. – 18. júna pripravilo Mestské kultúrne stredisko, Regionálne osvetové stredisko v Komárne a Komárňanské občianske združenie Gaudium III. Medzinárodné stretnutie spriatelených speváckych zborov – Kým zaznie veľká harmónia.

Na slávnostnom koncerte v sobotu 17. júna v Kultúrnom paláci v hlavnej budove Podunajského múzea v Komárne sa predstavili domáce aj zahraničné spevácke zbory, ktoré ponúkli priaznivcom zborového spevu pestrú paletu žánrov.

Hneď v úvode programu všetkých svojím vystúpením privítali spojené spevácke zbory spoločnou skladbou, ktorou publikum uviedli do výbornej nálady. Po slávnostnom príhovore primátora Mesta Komárno Laszlóa Stubendeka pokračoval program vystúpením jednotlivých speváckych zborov. Na slávnostnom podujatí vystúpili ŽKZ Kantantína pôsobiaci pri MsKS v Komárne, Zbor spievajúcich rodičov mesta Pápa z Maďarska, ŽSR Zoboralja zo Žirian, ŽKZ Slavice zo Zábřehu a Zmiešaný spevácky zbor Gaudium spolu s Komorným orchestrom ZUŠ z Komárna. Zmiešaný spevácky zbor Gaudium slávil svojím vystúpením zároveň aj 15. výročie svojho vzniku a predviedol nám diela od Giuseppe Verdiho, Bedřicha Smetanu a Zoltána Kodálya.

Vystúpenie spojených zborov bolo skvelým záverom tohto úspešného podujatia. Po koncerte predniesol príhovor a gratuláciu zbormajstrovi Ľudovítovi Stirberovi podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Ladislav Marenčák. V rámci veľkolepej akcie boli udelené pamätné listy účinkujúcim zbormajstrom, ako aj organizáciám a podporovateľom zborového spevu bez pomoci, ktorých by boli podobné kultúrne akcie neuskutočniteľné. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa podieľali na fantastickej atmosfére a tešíme sa na IV. ročník.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017.

Detaily podujatia

16. júna 2017 0:00
17. júna 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");