Táto udalosť je už neaktuálna

ROS v Komárne pripravilo 2. ročník cyklického vzdelávacieho workshopu II. Umelecký prednes od A po Z v rámci metodickej pomoci pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry ZŠ, SŠ, ZUŠ, centier voľného času (CVČ) a ďalších subjektov vzdelávacej, kultúrnej a umeleckej činnosti detí, mládeže a dospelých okresu Komárno, ktorí sa venujú detskému a umeleckému prednesu, jednotlivcom a kolektívom v oblasti recitácie.

Časový rozsah boli 4 stretnutia s celkovým rozsahom 32 hodín, t.j. jedno stretnutie v trvaní 8 hodín. Stretnutia sa konali v mesiacoch september – december 2018.

Termíny stretnutia: 20. 9., 18. 10., 15. 11., 4. 12. 2018, 08:00 – 16:00 hod.

Lektor: Mgr. Eliška Sadíleková

Miesto konania: Základná škola Pohraničná, Ul. pohraničná 9, Komárno

Účastnícky poplatok: 20€/osoba

Kurz bude ukončený osvedčením o jeho absolvovaní.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Značky:

Detaily podujatia

20. septembra 2018 0:00
4. decembra 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");