Táto udalosť je už neaktuálna

Hviezdoslavov Kubín – okres Komárno

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom pozýva priaznivcov hovoreného slova 25. marca 2024 o 8.00 hod. na súťažnú prehliadku Hviezdoslavov Kubín – okres Komárno 70. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých do Základnej školy J. A. Komenského v Komárne. Vyhlasovateľom a odborným garantom z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a hlavným partnerom je Národné osvetové centrum, ktoré podujatie finančne podporilo.

Finančne podporil

Mgr. Dominika Vargová
metodik pre hovorené slovo a dramatickú tvorbu

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031
E-mail: dominika.ondicova@ros-komarno.sk
ondicova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

25. marca 2024 11:21
31. marca 2024 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");