Táto udalosť je už neaktuálna

69. Hviezdoslavov Kubín

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje pre recitátorov základných, stredných a vysokých škôl, osemročných gymnázií a dospelých recitátorov – záujemcov o umelecký prednes v okrese Komárno 69. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín. 

 

Termíny jednotlivých kôl:

Obvod Hurbanovo – 2. februára 2023, uzávierka 20.1.2023, ZUŠ v Hurbanove

Obvod Kolárovo – 7. februára 2023, uzávierka 27.1.2023, ZŠ J. A. Komenského v Kolárove

Obvod Svätý Peter – 9. februára 2023, uzávierka 27.1.2023, ZŠ s MŠ Svätý Peter

Obvod Komárno – 16. februára 2023, uzávierka 27.1.2023, ZŠ J. A. Komenského v Komárne

Okres Komárno – 21. marca 2023, ZŠ J. A. Komenského v Komárne

Obvodné kolo – Hurbanovo

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 02. 02. 2023 uskutočnilo na Základnej
umeleckej škole v Hurbanove obvodnú súťaž 69. Hviezdoslavov Kubín, ktorá nadväzuje
na 69. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie
a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých
Hviezdoslavov Kubín 2023.

Obvodné kolo – Kolárovo

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 07. 02. 2023 uskutočnilo na Základnej škole J. A. Komenského v Kolárove obvodnú súťaž 69. Hviezdoslavov Kubín, ktorá nadväzuje na 69. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín 2023.

Obvodné kolo – Svätý Peter

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 09. 02. 2023 uskutočnilo na Základnej škole s materskou školou vo Svätom Petre obvodnú súťaž 69. Hviezdoslavov Kubín, ktorá nadväzuje na 69. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín 2023.

Obvodné kolo – Komárno

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 16. 02. 2023 uskutočnilo na Základnej škole J. A. Komenského v Komárne obvodnú súťaž 69. Hviezdoslavov Kubín, ktorá nadväzuje na 69. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín 2023.

Finančne podporilo

Značky:

Detaily podujatia

21. marca 2023 14:40
31. marca 2023 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");