Platnosť podujatia uplynula

Hviezdoslavov Kubín 2023 – krajská súťaž

Krajské kolo 69. ročníka celoštátnej postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa konalo 18. apríla 2023 v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch. Čestné uznanie vo 4. kategórii prednesu poézie získala Emma Presinszky z Gymnázia Hansa Selyeho s VJM v Komárne.

Srdečne gratulujeme!

 

Značky:

Podrobnosti

20. apríla 2023 10:11
30. apríla 2023 10:11