Táto udalosť je už neaktuálna

História Komárna vzdialená i blízka…  – už po siedmy krát

V juhovýchodnom cípe Žitného ostrova pri sútoku európskeho veľtoku, Dunaja a najdlhšej slovenskej rieky Váh sa nachádza jedna z najstarších usadlostí Karpatskej kotliny, dnešné Komárno. Mesto od  obdobia prvej zmienky prešlo rôznymi dobovými zmenami, ktoré formovali jeho charakter do dnešnej podoby. K historickým premenám dochádzalo aj v 20. storočí, ktoré prinieslo množstvo významných dátumov, udalostí a zmien. Patria k nim vznik Československej republiky; August 1968 a obrodný proces v Komárňanskom okrese; vznik Slovenskej republiky; Socha M. R. Štefánika v Komárne, zrod pamätníka, jeho odhalenie, púť a návrat; November ´89 a nežná revolúcia v Komárne. Tieto udalosti priblížilo žiakom 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií ako aj študentom 1. ročníka stredných škôl okresu Komárno súťažno-vedomostným kvízom – História Komárna vzdialená i blízka… Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s MV SR, Štátnym archívom v Nitre, pracoviskom Archív Komárno.

V duchu  „Komárno v 20. storočí“ sa niesol jeho 7. ročník, ktorý prebiehal prostredníctvom odkazov na webovej stránke ROS KN  www.roskn.sk  7. októbra 2021. Trojčlenné súťažné družstvá vytvorené zúčastnenými školami mali za úlohu online formou odpovedať na 20 kvízových otázok počas 30-tich minút. Študijný materiál, ktorý mala k dispozícii každá prihlásená škola, ako aj otázky virtuálneho kvízu vypracovali pracovníci MV SR, Štátneho archívu v Nitre, pracoviska Archív Komárno ako spoluorganizátori podujatia. Po ukončení súťažnej časti podujatia zasadla odborná porota. Trojčlenné tímy žiakov a študentov sa dostatočne pripravili, čo bolo zjavné z podrobne vypracovaných odpovedí väčšiny družstiev. Podujatie, na ktorom si obohatili vedomosti z histórie nášho mesta, sa konalo za finančnej podpory Mesta Komárno a NSK.

Na základe získaných bodov sa na prvom mieste umiestnila  ZŠ J. Á. Komenského, Komenského 3, Komárno, na druhom ZŠ Rozmarínová ul. 1, Komárno  a na treťom Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10,Komárno.

Všetkým súťažiacim družstvám ďakujeme za účasť, blahoželáme k dosiahnutým výsledkom!

Bátorová Tamara
a folklór és a regionális tradicionális kultúra metodikusa
írnok

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

27. novembra 2021 9:57
30. novembra 2021 9:58
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");