Táto udalosť je už neaktuálna

Rok 2020 je pre spriaznené fotokluby Helios Komárno (SK) a Molaj Komárom (MR) výnimočný, pretože ich dlhoročná spolupráca tento rok oslavuje 45 výročie. Pri tejto príležitosti členovia klubov pre vás pripravujú v rámci cezhraničnej spolupráce spoločnú výstavu HELIOS – MOLAJ. Prezentácia fotografií bude z dôvodu obmedzení od 02.11.2020 prebiehať online na YouTube a FB stránkach Regionálneho osvetového strediska v Komárne. Akonáhle sa epidemiologická situácia upraví, sľubovanú výstavu v uliciach Komárna určite pripravíme. O všetkých novinkách vás budeme včas informovať.

Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

2. novembra 2020 6:53
17. novembra 2020 6:53
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");