Platnosť podujatia uplynula

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás pozýva na vzdelávací seminár o základných princípoch tvorby plagátov, pozvánok a bulletinov, ktorý sa uskutoční pod vedením PhDr. Petra Murára, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Seminár sa bude konať 3.7.2014, 8:30-14:00 v školiacej multimediálnej miestnosti č. 103 Domu Matice slovenskej v Komárne.

Cieľom stretnutia bude naučiť Vás základné pravidlá tvorby grafického dizajnu tlačovín – kontrast, opakovanie, zarovnanie, správne rozloženie fotografií a textu, vhodný výber písma a jeho kombinovanie.

Na stretnutie si prineste vlastný notebook a materiály (pozvánky, plagáty,..), ktoré, v prípade záujmu, budete môcť s lektorom konzultovať.

Nakoľko máme len obmedzený počet miest, žiadame Vás o potvrdenie účasti do 30.6.2014 na kontakty – chytilova.osveta@gmail.com, 0911 204 031.

Značky:

Podrobnosti

3. júla 2014 0:00
3. júla 2014 0:00