Platnosť podujatia uplynula

Aj Regionálne osvetové stredisko v Komárne patrilo medzi veľké množstvo spoluorganizátorov podujatí Komárňanských dní. Na LEGAL WALL pri Váhu 22. apríla 2017 vzniklo pod vedením skúseného writera Michala EWILONE Bajčiho nové graffity FREEDOM – sloboda, voľnosť, nezávislosť. V dnešnej dobe veľmi dôležitý odkaz. Tento projekt vznikol aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.

Podrobnosti

22. apríla 2017 0:00
22. apríla 2017 0:00