Platnosť podujatia uplynula

Výstava členov Fotoklubu Helios Komárno počas Komárňanských dní.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

1. mája 2022 8:30
4. mája 2022 23:30