Táto udalosť je už neaktuálna

Fotopiknik

Regionálne osvetové stredisko v Komárne odštartovalo svoje májové podujatia hneď v prvý májový deň Fotopiknikom, ktorý pripravilo v spolupráci s Fotoklubom Helios Komárno. Na Nádvorí Európy ste si v rámci Komárňanských dní mohli pozrieť výber tvorby členov fotoklubu, reprízu výstavy Fotografia nepozná hranice, ktorá nás reprezentovala vlani na jeseň v Prahe a novinku – rozšírenú realitu vo fotografii.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

1. mája 2023 10:00
1. mája 2023 10:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");