Táto udalosť je už neaktuálna

Fotografie starých čias

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Fotoklubom HELIOS pripravilo workshop Fotografie starých čias s lektorkou Petrou Doležovou. Na tomto podujatí sme sprístupnili amatérskym fotografom najstaršiu techniku výroby fotografií.

Fotochemická modrotlač

Fotochemická modrotlač (tiež kyanotypia alebo železitá tlač, z gréckeho kyanos-modrý) je jedna z historicky najstarších fotografických techník, ktorá poskytuje výrazne modré obrazy. Dnes je zaraďovaná do širokej skupiny takzvaných „alternatívnych fotografických postupov.“

Kyanotypia tak bola historicky treťou fotografickou technikou po daguerrotypii a talbotypii (kalotypii), s ktorou bolo možné zhotovovať stabilné fotografické obrazy. Na rozdiel od predošlých techník založených na strieborných soliach je kyanotypia založená na fotocitlivosti železitých komplexov, čo ju radí k lacným technikám. Sám Herschel je autorom dnes bežne používaných výrazov negatív, pozitív, fotografia a snímok.

Toto podujatie finančne podporilo Mesto Komárno.

 

 

Termín konania: 9.6.2018 o 10:00 hod.

Miesto konania: Zichy pont Komárno – sídlo fotoklubu HELIOS

Detaily podujatia

9. júna 2018 0:00
9. júna 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");